Shipping tray

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกขึ้นรูป ออกแบบบรรจุภณฑ์ประเภทพลาสติกถาดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เรามีเครื่องจักรแวคคั่มฟอร์มิ่งที่มีประสิทธิ์ เพื่อให้ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป หรือแม่พิมพ์พลาสติก เราให้บริการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์

รายละเอียดสินค้า

บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป ผลิต บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป จากนิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.

บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูป

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์
1.ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวผลิตภัณฑ์เสียหาย ป้องกัน ความชื้น อากาศ แสงแดด
2.แสดงข้อมูลสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ส่วนผสม แหล่งที่มา
3.ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ตั้งราคาได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ช่วยดึงดูดให้น่าซื้อ น่าใช้
4.ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง จัดแสดง 5.สร้างความน่าสนใจ ช่วยเพิ่มยอดขาย
ประเภทของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบ่งออกได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามวิธีการผลิต การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ การเรียกชื่ออาจแตกต่างกันออกไป แต่มีวัตถประสงค์ที่เหมือนกัน คือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย เพื่อโฆษณา จึงแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ได้ดังนี้
1.บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย
ตัวบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่ห่อหุ่มผลิตภัณฑ์โดยตรง ทำหน้าที่ป้องกันอากาศและความชื้น เช่น ถุง กระป๋อง ขวด หลอดยาสีฟัน หลอดครีม เป็นต้น การออกแบบจะทำให้มีจุดเด่นดึงดูดผู้บริโภค ทั้งยังง่ายต่อการจับถือ
2.บรรจุภัณฑ์ชั้นใน
เป็นชั้นที่สองถัดจากชั้นแรก จะทำหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน ในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2-24 ชิ้นขึ้นไป เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องใส่ครีม หรือจะเป็นกล่องที่แพ็คน้ำอัดลม เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์คือ ช่วยป้องกันแสงแดด ความชื้น อากาศ แสง และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขายปลีก-ย่อย และยังทำหน้าที่วางขายด้วยจึงต้องออกแบบให้สวยดึงดูดผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ชั้นในจะยกตัวอย่างเช่น กล่องที่บรรจุซองขนม12ชิ้น หรือกล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋อง6กระป๋อง เป็นต้น
3.บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด
จะเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง ทำหน้าที่ป้องกันสินค้า และสะดวกต่อการขนส่ง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ได้แก่ ลัง หีบ กล่องกระดาษขนาดใหญ่ เป็นต้น

บริษัท นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกขึ้นรูป ออกแบบบรรจุภณฑ์ประเภทพลาสติกถาดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เรามีเครื่องจักรแวคคั่มฟอร์มิ่งที่ เพื่อให้ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป หรือแม่พิมพ์พลาสติก เราให้บริการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เราพร้อมรับคำปรึกษาจากลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการบริการที่ประทับใจ สินค้าของเรามีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถรองรับการผลิตสินค้าในบริมาณมากๆได้ และเราสามารถจัดทำสินค้าตามทีีลูกค้าต้องการได้

สนใจติดต่อ นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.

84/18 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3444-6812-4

Fax : 0-3444-6815

E-mail : suraphol@nihonmax.com , marketing@nihonmax.com

Website : nihonmax.thailandpocketpages.com,www.nihonmax.com

information
สินค้ายอดนิยม